Installationsguide för Keyless Blocker®


OBS. Var uppmärksam vilken minus/pluspol som är vänd nedåt i bilnyckeln.

Steg 1. Öppna bilnyckeln för att ta ur myntcellsbatteriet.

Steg 2. Omslut sedan chippet runt batteriet (använd koppartejpen).

Steg 2.5. Vid behov placera skumgummit mitt på kretskortet intill komponenterna (se medföljande instruktionsmanual).

Steg 3. Placera sedan batteriet med den monterade chippet inuti bilnyckeln.

Steg 4. Du kan nu verifiera att installationen gjordes korrekt genom att testa det valda programmerade användarläget på ditt fordon.Installationsfilm


Filarkiv